Sveikatos priežiūra

          Slaugos tikslas - padėti žmogui eiti sveikatos stiprinimo keliu, mokant jį ir padedant jam prisitaikyti prie aplinkos.

         Medicinos padalinyje dirba medicinos padalinio vadovas, 2 šeimos gydytojai, 15 bendrosios praktikos slaugytojų, 1 masažuotojas, 3 kineziterapeutai, 24 bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjai.

         Bendrosios praktikos slaugytojos nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose kuriuose tobulina savo žinias. Visi specialistai dalyvauja sudarant globos namų gyventojo individualų socialinės globos palaną, sudaro ir pildo medicininę globos namų gyventojo bylą (ligos istoriją).

          Pagal šeimos gydytojo išrašytus receptus gyventojai aprūpinami medikamentais, taip pat kompensacine technika ir slaugos priemonėmis.

        Kineziterapijos kabinete nuolat vykdomos grupinės ir individualiosmankštos. Nevaikštantiems gyventojams mankštos pratimai atliekami kambariuose.

          Gyventojams užtikrinama efektyvi slauga ir priežiūra. Vykdoma efektyvi pragulų profilaktika.

       Asmeniui, turinčiam nuolatinės slaugos poreikį, užtikrinama saugi ir sveika aplinka, žmogaus orumą atitinkanti pagalba, suderinta su sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba), kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius.