Klientų priėmimo sąlygos

        Į pensionatą priimami asmenys, su Vilniaus ir kitų Lietuvos savivaldybių Socialinės paramos/rūpybos skyrių siuntimais. Mokestį už pensionato teikiamas paslaugas nustato Savivaldybės socialinės paramos/rūpybos skyrius, atlikęs Finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą. Asmuo moka 80 procentų savo pensijos, transporto išlaidų tikslinės kompensacijos (jei gauna) ir 100 procentų gaunamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijos. Kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą, vertinamas paslaugų gavėjo turtas. Duomenys apie paslaugų gavėjo turimus statinius ir jų vertę gaunami iš Valstybės įmonės Registrų centro. Jeigu asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, apskaičiuojamas 1 procento nuo turto vertės ir ta jo dalis, kurią reikia mokėti už pensionate teikiamas paslaugas, kad pasiektų patvirtintą pensionato teikiamų paslaugų kainą. Paskaičiuojama paslaugų gavėjo ir Savivaldybės mokama dalis. Socialinės globos finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui neskiriamas tiems asmenims, kurie pasirašę išlaikymo iki gyvos galvos sutartis.

        Esant laisvų vietų, priimami asmenys pagal privačias sutartis, kurie patys apmoka pilną išlaikymo kainą (vadinami „komerciniai“ gyventojai).